UAB „GO-ERP” – informacinių technologijų įmonė, teikianti savo klientams MS Dynamics 365/AX sistemų diegimo, plėtros, atnaujinimo ir aptarnavimo paslaugas, taip pat užsiimanti techniniu ir funkciniu D365/AX auditu, sistemų diegimo konsultacijomis ir verslo analitika. Organizacijos tikslas – būti ilgalaikiu partneriu teikiant individualius, kliento poreikius atitinkančius sprendimus.

Vykdydama savo veiklą, organizacija vadovaujasi šiomis vertybėmis

 • Glaudus bendravimas. Nuolatos palaikyti ryšį su klientu, visada išklausyti ir suprasti jo poreikius.
 • BendradarbiavimasĮsigilinus į poreikius, sprendimus priimti kartu su klientu.
 • Žodžio laikymasis. Įgyvendinti visus pažadus tiek bendradarbiams, tiek klientams.
 • Kokybė. Visus darbus atlikti atidžiai, kokybiškai ir laiku.
 • Nuolatinis tobulėjimas. Reguliariai gilinti profesines žinias, aktyviai domėtis industrijos naujienomis.
 • Pozityvus požiūrisNoriai priimti iššūkius kaip galimybę tobulėti.

Organizacijos vadovybė, siekdama užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, nuolat:

 • Planuoja, valdo ir tobulina veiklos procesus, susijusius su teikiamų paslaugų kokybe ir įsipareigojimais klientams.
 • Analizuoja ir vertina kliento poreikius ir pateikia optimalius sprendimus.
 • Informuoja darbuotojus apie pasikeitusius klientų ir reglamentų reikalavimus.
 • Ugdo darbuotojų kompetenciją, sudaro sąlygas mokymuisi ir tobulėjimui.
 • Skatina darbuotojų kūrybinę iniciatyvą, norą siekti geresnių rezultatų bei prisiimti atsakomybę už veiklos rezultatus.
 • Supažindina darbuotojus su kokybės tikslais.
 • Tobulina kokybės vadybos sistemą, sudaro sąlygas darbuotojams aktyviai dalyvauti šioje veikloje.

UAB „GO-ERP“ savo veikloje vadovaujasi geriausia pasauline patirtimi, metodikomis bei standartais, atitinkančiais LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus. ISO Sertifikatas.