Strona: Pakiet polskiej lokalizacji

Pakiet dla Dynamics 365 FO, niezbędny i całkowicie zgodny z polskimi wymogami i regulacjami. Przystępne przesyłanie obowiązkowych danych do systemów skarbowych.

Zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, każda aktywna spółka funkcjonująca w Polsce, musi przekazywać obowiązkowe pakiety danych do systemów Urzędów Skarbowych i Miniesterstwa Finansów. W celu ułątwienia firmom terminowego i poprawnego spełnienia tego obowiązku, GO-ERP przygotował pakiet lokalizacyjny dla Polski.

Pakiet składa się z rozszerzeń Microsoft Dynamics 365 FO do obowiązkowej weryfikacji poprawności transakcji oraz sprawozdań zgodnych z wymogami ustawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej. Pakiet to gwarancja automatyzacji i przyspieszenia pracy działu księgowego.

W skład Pakietu polskiej lokalizacji wchodzą:

  • Jednolity Plik Kontrolny – obowiązkowa forma przekazywania danych w formie elektronicznej, polskim jednostkom skarbowym.
  • Split Payment – model płatności podzielonej, wartość podatku VAT transferowana jest na specjalne subkonto.
  • Walidacja NIP i VIES – sprawdzanie aktywności kontrahentów.
  • Biała lista podatników – sprawdzanie poprawności numeru konta bankowego kontrahentów w trakcie realizacji transakcji.
  • Pobieranie danych (GUS) – automatyczne pobieranie danych o nowym kontrahencie.
  • e-Faktura – generowanie faktur elektronicznych, niezbędnych podczas realizacji zamówień publicznych.
  • e-Sprawozdanie Finansowe – generowanie całości sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej..

Korzyści

Automatyzacja pracy oraz wyliczeń
Dane dostępne na czas i zgodnie z strukturą
Wszystkie wymagania skonfigurowane w systemie
Proces księgowy przebiega sprawnie i wydajnie

Dodatkowe informacje

  • Możliwość zakupu rozszerzeń jako pakiet lub jako oddzielne rozszerzenia.
  • Rozszerzenia są zgodne i właściwie dostosowane do Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations a także do wcześniejszych wersji AX.
  • Wszystkie przyszłościowo proponowane rozwiązania, zostaną odpowiednio dostosowane zgodnie z wymogami polskich przepisów.